Państwo decydujecie:

o kontekście spotkania

To Państwo stanowicie o nazwie naszych spotkań: poradnictwo, coaching czy też po prostu rozmowa.

o uczestnictwie innych osób w rozmowie

Na spotkanie możecie przyjść Państwo sami lub w towarzystwie rodziny. To zależy od Państwa, kto osobiście bierze udział w rozmowie, a kto jest jej podmiotem. Pomoc rodzinie jest możliwa także bez osobowego udziału rodziny w spotkaniu. Jej obecność jednak może przyczynić się do szybszego i jednoznacznego zrozumienia problemu i podjęcia decyzji odnośnie rozwiązania.

o treści rozmowy

Kieruję sie tym, o czym Państwo chcecie rozmawiać i interesują mnie powody, dla których pewne tematy nie powinny być poruszane. Akceptuję Państwa decyzje.

o czasie trwania spotkania

Czas trwania i częstotliwość naszych spotkań zależy od tego, jak Państwo oceniacie ich sens i osobiste korzyści pod względem radzenia sobie z problemem. Ogólnie kieruję się tutaj podejściem: tak często, jak to konieczne; tak rzadko, jak to możliwe.

Ja zapewniam ze swej strony:

fachową wiedzę

Zgodnie z Państwa zapatrywaniami, życzeniami i celami decyduję o wyborze odpowiedniego naukowo uznanego podejścia psychologicznego i terapeutycznego, a Państwa reakcje na to postrzegam jako informacje o jego przydatności w procesie dążenia do rozwiązania problemu.

działanie

które charakteryzują między innymi: Teoria Systemowa Rodziny ? pozytywne postrzeganie świata ? zorientowanie na umiejętności i rozwiązanie problemu ? zainteresowanie motywami zachowań i widzianym w nich sensie ? szacunek (przede wszystkim w stosunku do zachowań uznanych za deficytowe i destrukcyjne) ? neutralność (przede wszystkim w stosunku do tego, co uznane jest za problem) ? dążenie do wzbudzania ufności we własne możliwości działania i jego powodzenie ? dążenie do przekraczania granic osobistych, jak i rozwoju osobistego ? poczucie humoru.

doświadczenie zawodowe

Od ponad dziesięciu lat pracuję w niemieckim ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży o charakterze ambulatoryjnym i stacjonarnym. Prowadzę rozmowy indywidualne jak i z rodzinami, wspieram doradczo zespoły wychowawców i nauczycieli.

tajemnicę zawodową

uregulowaną ustawowo (§ 203 StGB, niemiecki kodeks karny). Wszystkie dane dotyczące Państwa traktowane są poufnie i nie są udostępniane osobom trzecim.

kkoku