systemowa terapia rodzin/poradnictwo rodzinne/coaching rodziców

dla:

rodzin

rodziców

dzieci

młodzieży

którzy znajdując się w sytuacji problemowej życzą sobie profesjonalnego wsparcia dla poprawy sytuacji rodzinnej.

aby:

jak najszybciej pokonać istniejący kryzys rodzinny i wykorzystać go ostatecznie jako źródło cennych wskazówek na lepszą przyszłość,

odkryć własne zasoby osobiste i mocne strony całej rodziny i nauczyć się je w jak najlepszy sposób wykorzystywać,

nie pytać, czyja winna, a wspólnie szukać rozwiązań,

doświadczać własnej sprawczości i możliwości działania,

rozpoznać i zrozumieć zachowania destrukcyjne i nadać im (nowy) sens, akceptowany przez całą rodzinę,

przedstawiciele różnych pokoleń w rodzinie lepiej się rozumieli, uświadamiając sobie na przykład, że różnorodność ich potrzeb uwarunkowana jest różnym wiekiem i związanymi z nim doświadczeniami i oczekiwaniami,

rodzice znowu byli w stanie zaakcentować swoją bezsprzeczną obecność w rodzinie i przywrócić tym równowagę w relacjach międzypokoleniowych,

dzieci znowu znalazły się na takiej pozycji w rodzinie, z której nie muszą podejmować decyzji lub ponosić odpowiedzialności ponad swoje możliwości wiekowe,

w rodzinie nie było przemocy,

rodzina postrzegana była przez wszystkich członków jako miejsce pełne miłości, spokoju, ochrony, wsparcia, wzajemnego zrozumienia, zainteresowania, rozwoju, respektu i poszanowania.

312