Nasze spotkania z reguły odbywają się w Państwa mieszkaniu, otoczeniu, w którym czujecie się Państwo najprawdopodobniej komfortowo i swobodnie. Jeżeli chcielibyście jednak Państwo spotkać się ze mną w innych warunkach (np. w spokojnej kawiarni, biurze lub pomieszczeniu jakiejś innej instytucji), chętnie się do tego życzenia dostosuję, o ile zapewniają one spokój i możliwość koncentracji na rozmowie.

W jaki sposób możecie Państwo czerpać korzyści z mojej mobilności?

Spotykając się w Państwa mieszkaniu lub w zaproponowanym przez Państwa miejscu,

macie Państwo przywilej przebywania na własnym terytorium.

otrzymujecie Państwo pomoc w zaciszu własnego domu lub w środowisku, które jest Państwu dobrze znane i w którym najprawdopodobniej czujecie się swobodnie.

mam możliwość poznania Państwa życzeń i motywacji na dwóch płaszczyznach: 1) w rozmowie i 2) poprzez obserwację zachowań w codziennym środowisku. Ten bezpośredni wgląd w Państwa rodzinną rzeczywistość może przyczynić się do szybszego zrozumienia problemu i znalezienia indywidualnie dopasowanych rozwiązań. Dostarcza istotnych informacji sytuacyjnych, których w przeciwnym razie by brakowało.

nowe wzorce zachowań mogą zostać natychmiast wypróbowane w realnych warunkach. W taki sposób zmieniacie bądź poszerzacie Państwo repertuar własnych kompetencji, z którego możecie łatwiej korzystać w sytuacjach konfliktowych w przyszłości.

oszczędzacie Państwo czas, bo nie musicie opuszczać mieszkania lub wskazujecie miejsce, które w Państwa harmonogramie dnia jest najkorzystniejsze. Zaoszczędzony w ten sposób czas możecie Państwo wykorzystać na inne ważne czynności.

spełnione zostanie Państwa ewentualne życzenie zachowania szczególnej dyskrecji odnośnie naszych rozmów.

f42w